Zadejte klíčové slovo

VOŠ – Ražená medaile a mince

82-41-N/06 – RAŽENÁ MEDAILE A MINCE

Vyšší odborná škola připravuje absolventy pro náročnou praktickou činnost při výrobě mincí a medailí, podpořenou vyspělým výtvarným myšlením a orientací v mincovnictví a medailérské tvorbě. VOŠ cílevědomým pěstováním vztahu k mincovní a medailérské disciplíně buduje specializovaný mezistupeň mezi SOŠ a VŠ a vytváří tak předpoklad zabývat se touto disciplínou na VŠUP, AVU a tak zasáhnout kvalifikovaně do mincovní a medailérské tvorby.

  • FORMA STUDIA – tříleté, denní, zakončené absolutoriem
  • PŘIHLÁŠKY KE STUDIU – na formulářích „přihláška ke studiu na Vyšší odbornou školu, SEVT-491520“ do konce května
  • PLACENÉ STUDIUM – roční poplatek je stanoven na 5 000 Kč
  • POČET STUDENTŮ – přijímá se maximálně 8 studentů do ročníku

UKÁZKY PRACÍ ATELIÉRU

TÝM VOŠ

MgA. Josef Oplištil

Vedoucí ateliéru