Zadejte klíčové slovo

Kov a šperk

82-41-M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE

Kov a šperk je umělecký obor provázaný s historickým řemeslem. Studium je zaměřeno na klasické výtvarné disciplíny (malba, kresba, modelování), které rozvíjejí výtvarný cit a talent studenta. Výsledkem celého výukového procesu je realizace vlastních návrhů v ušlechtilých materiálech.

Obor ve svém jádru navazuje na prastaré pasířské řemeslo, které se rozvinulo ve vrcholném středověku, který je spjat s rytířskou kulturou. Pasířství je příbuzným oborem uměleckého kovářství, má s kovářstvím také společné kořeny ve zpracovávání kovů a má zároveň velmi blízký vztah ke zlatnictví a stříbrnictví.

U studenta je kladen důraz na realistickou kresbu, rozvíjení fantazie a řemeslnou zručnost. Studium je vhodné pro výtvarně nadané individuality, které v sobě mají touhu využít veškeré současné prostředky (tradiční řemeslné postupy i možnosti nových technologií) k rozvíjení svých schopností a talentu.

Žáci se při výuce seznámí s klasickým řemeslem, fotografií a postprodukcí vlastní tvorby. Studenti zde nacházejí uplatnění v designerské tvorbě se specializací na bižuterní průmysl, zlatnictví, kovotepectví i jako samostatní výtvarníci a designeři. Často pokračují ve studiu na vysokých školách.

UKÁZKY PRACÍ ATELIÉRU

TÝM KOVÁKŮ

Zdeněk Linka

Učitel - PCV

Radovan Rudolf

Učitel - PCV

Jana Fischerová

Učitel - PCV