Zadejte klíčové slovo

Grafický design

82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN

Obor reaguje na aktuální potřebu výtvarně schopných grafiků v oblasti propagačního designu a je zaměřen na navrhování a realizaci nejrůznějších propagačních materiálů. Záběr studia propagační grafiky sahá od obecného výtvarného a kreslířského vzdělání přes klasické grafické techniky až po moderní práci grafického designéra s využitím výpočetní techniky. Důraz je kladen na práci s písmem a typografii. Žáci se během studia seznámí se specifikou tvorby plakátu, obalové grafiky, ilustrace, základy animace, grafickou úpravou knihy a časopisu, zpracováním firemního loga a jeho dalším grafickým využitím v propagačních materiálech až po velkoplošné reklamy. Uplatnění nacházejí absolventi v rozsáhlé oblasti reklamního a marketingového průmyslu jako samostatní výtvarníci nebo zaměstnanci reklamních agentur a studií.

UKÁZKY PRACÍ ATELIÉRU

TÝM GRAFIKŮ

MgA. Jan Picko

Vedoucí ateliéru

David Matura

Učitel - PCV, PGR, PIS

Jiří Chalupa

Učitel - PCV, SPT

MgA. Markéta Speranza

Učitel VYP (RD)

Mgr. Jan Krosch

Učitel VYP, PTG, NAV, ICT, PIS

Hana Koubková, DiS.

Učitelka PCV