Zadejte klíčové slovo

Novinky

Výzkum o hraní počítačových her

Ve středu 21. 3. se žáci naší školy zúčastnili výzkumné studie o hraní počítačových her, který prováděla Mgr. Jaroslava Suchá
z Katedry psychologie univerzity Olomouc. Výzkum byl prováděn formou dotazníků.