Zadejte klíčové slovo

Novinky

Výuka nadále distančně

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující: 

U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. 
Všichni tedy pokračujeme v distanční v distanční formě vzdělávání.