Zadejte klíčové slovo

Novinky

Výsledky přijímacího řízení

 Vážení uchazeči o vzdělávání,

zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení na SUPŠ a VOŠ Jablonec Nad Nisou:

Grafický design

Design bižuterie a módního doplňku

Design grafické a plastické rytiny

Kov a šperk

a připomínáme:

  • zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku nebo pro odvolání;

  • uchazeč svůj úmysl stát se žákem střední školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí;

  • uchazeči, kteří nebyli ke studiu přijati, je zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí;

  • odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Gratulujeme všem přijatým a těšíme se na vás 1. září 2022.