Zadejte klíčové slovo

Volby do školské rady 2022

Volby do školské rady – Výsledky

Doplňující volby do Školské rady SUPŠ a VOŠ z řad zletilých žáků a studentů

Volby proběhly v naprostém pořádku a v souladu s volebním řádem. Voleb se zúčastnilo 38 ze 74 oprávněných voličů, což činí 51 %. Výsledné pořadí kandidátů je následující:

Adéla Malá 26 hlasů
Stepan Suchánek 12 hlasů

Dokumentace je v případě potřeby k nahlédnutí u paní zástupkyně Lucie Šmirausové.
Gratulujeme vítězi a děkujeme všem zúčastněným.
Za volební komisi
David Matura

</ br>
</ br>
</ br>

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Předseda školské rady Ing. Libor Křapka vypisuje ve spolupráci s ředitelkou školy  Mgr. Bc. Martinou Picko Baumannovou dne 14. 9. 2022 doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Členové volební komise:
Jana Fischerová
David Matura
Renata Sirůčková

Volby proběhnou podle následujícího scénáře:

  1. Nominace kandidátů:
  2. Dne 14. 9. 2022 bude výzva k nominaci kandidátů z řad nezletilých žáků zveřejněna na  školním webu a facebooku s informací o termínu ukončení nominací dnem 23. 9. 2022. Své nominace mohou zletilí žáci zaslat  elektronicky na emailovou adresu jana.fischerova@supsavos.cz. nebo dodat osobně do sekretariátu školy.                             
  3. Dne 23. 9. 2022 budou nominace volební komisí vyhodnoceny a sepsána kandidátní listina.
  4. Dne 26. 9. 2022 budou volby zahájeny zveřejněním kandidátní listiny (se souhlasem kandidátů) na  školním webu s výzvou k účasti. Současně proběhne osobní hlasování.  Termín ukončení voleb je 26. 9. 2022.
  5. Dne  26. 9. 2022   bude hlasování ukončeno.
  6. Dne 27. 9. 2022 se sejde volební komise a volby podle počtu doručených hlasů vyhodnotí.
  7. Dne 27. 9. 2022 bude jméno vítěze (s jeho souhlasem) zveřejněno na školním webu.