Zadejte klíčové slovo

Volby do školské rady

Volby do školské rady 2018

Vyhlášení voleb do školské rady

Volby do Školské rady SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace proběhnou v úterý 17. dubna 2018 v sekretariátu školy č. dveří 314 v době od 10 do 17 hod.

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhnout každý zletilý občan (dále jen navrhovatel). Navrhovatel může navrhnout více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají písemně řediteli školy nejpozději do 15 dnů před dnem konání voleb do školské rady.

Ke stažení

17. 4. 2018
10.00–17.00 hodin

Sekretariát školy, č. dveří 314

Kandidátní listina