Zadejte klíčové slovo

Novinky

Třídní schůzky

20. 4. 2021 proběhnou online třídní schůzky. Pozvánka na setkání Google Meets bude zaslána studentům na email. Můžete se tak seznámit s prostředím online distančního vzdělávání. Jednotliví učitelé, s nimiž budete moci konzultovat studijní záležitosti svého dítěte, budou k dispozici v rámci setkání ve vymezeném čase. Průběžné známkování najdete tradičně v systému Bakaláři.
*
Těšíme se na online setkání s Vámi.