Zadejte klíčové slovo

19/4/2022 16.00

Třídní schůzky 19/4/2022

Dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat 19. dubna od 16 hodin.
Rodiče obdrží informace o studijním prospěchu žáků. Třídní učitelé podají informace o akcích a organizaci vzdělávání do konce školního roku.
Třídní schůzky budou probíhat v následujících učebnách:

1. ročník, třídní učitelka Mgr. Simona Dostálová – učebna č. 319
2. ročník, třídní učitel David Matura – učebna č. 404
3. ročník, třídní učitelka Mgr. Jaroslava Kopalová – učebna č. 408
4. ročník, třídní učitel Bc. Martin Lubas – učebna č. 318

Všichni vyučující budou k dispozici rodičům do 18 hodin.
Těšíme se na Vaši účast.