Zadejte klíčové slovo

Novinky

Přijímací řízení – sdělení o výsledku talentové zkoušky

 

Vážení rodiče,

 

Váš/Vaše syn/dcera  vykonal/a talentovou zkoušku na Střední uměleckoprůmyslovou školu
a Vyšší odbornou školu, Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvková organizace.

 

V talentové zkoušce uspěl/a. O výsledku talentové zkoušky jste informování ve Sdělení
o výsledku talentové zkoušky.

 

Konečné rozhodnutí o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy v období od 5. února 2022.

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na školním webu a přímo ve škole dne 5. února 2022.

 

Ode dne zveřejnění je nutné  do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Povinnost zápisu platí pro denní formu.

 

Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek,  vzdává se své možnosti stát se žákem školy.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy je uchazeč přijat do oboru, na který se nevztahuje § 62 (§ 60g odst. 7 školského zákona) a rovněž v případě, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Tiskopis zápisového lístku dostane uchazeč ve své základní škole v době podání přihlášky.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

 

V Jablonci nad Nisou 11. ledna 20202

 

Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová

ředitelka školy