Zadejte klíčové slovo

Partneři

Spolupráce se sociálními partnery je významnou složkou vzdělávacího procesu, která se podílí na zvyšování  kvality výstupu, tedy flexibilní pracovní síly vybavené odbornými i sociálními kompetencemi.

Primárně se tento fakt projevuje v organizaci odborného výcviku, tím že žáci třetího ročníku studia vykonávají pod dohledem pedagogických pracovníků
a instruktorů část odborného výcviku přímo v reálném prostředí firem.

Seznamují se tak s měkkými faktory firem, tj. podmínkami práce počínaje organizací práce a bezpečností práce v provozu, postavení zaměstnanců ve firmě včetně povědomí o systému odměňování za práci a zaměstnaneckých výhod (benefitů), ale především mají možnost trénovat a rozvíjet odborné dovednosti na  výrobních zařízeních různého typu, získávat vědomosti o nových technologiích, pracovních postupech a používaných materiálech (tvrdé faktory).

Sekundární význam spolupráce se sociálními partnery vychází ze skutečnosti, že řada firem nabízí žákům po ukončení studia možnost zaměstnání.
Toto pak pozitivně ovlivňuje ukazatel uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce.

Význam spolupráce se sociálními partnery má dopad i na odborný růst pedagogických pracovníků školy. Sepětí teoretického pojetí přípravy na budoucí profesi s praxí je tradiční hodnotou školy.

PARTNEŘI ŠKOLY:

Asociace:

Asociace umělců a medailérů Unie výtvarných umělců v Praze
http://www.uvucr.cz/unie/asociovane_organizace_15_aum.htm

Státní instituce:

Policie ČR
Policie ČR, krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Jablonec nad Nisou pravidelně pořádá pro žáky SUPŠ přednášky v rámci prevence kriminality.

Úřad práce v Jablonci nad Nisou
Prezentace školy na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou při setkání výchovných poradců základních škol.

Odborné časopisy:

Časopis mince a bankovky
Příprava podkladů pro články vycházející v rámci odborně zaměřeného časopisu Mince a bankovky.

Společnosti, organizace, kulturní instituce a média

ART METAL DESIGN Oldřich Ušák s.r.o.
http://www.usak.cz/cz

ARTPROPROSTOR o. s.
https://artproprostor.webnode.cz/

Česká mincovna, a. s.
https://ceskamincovna.cz/ 

Česká národní banka
http://www.cnb.cz/cs/index.html

Česká televize
http://www.ceskatelevize.cz/

Dům česko – německého porozumění
http://www.dumrynovice.cz/

hudební skupina Mandragora
http://www.mandragora.cz/

Kina Jablonec nad Nisou
http://www.kinajablonec.cz/

LUCID s.r.o.
http://www.lucid.cz/

Magistrát města Jablonec nad Nisou
http://www.mestojablonec.cz/

Městské divadlo v Jablonci nad Nisou
https://www.divadlojablonec.cz/

Městský úřad Nový Bor
https://www.novy-bor.cz/mestsky%2Durad/os-1053/p1=56

Městský úřad Rumburk
https://www.rumburk.cz/cz/kontakty-na-mestsky-urad.html

MIKOV s.r.o.
http://www.mikov.cz/cz/6-Homepage-Mikov.html

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
http://www.msb-jablonec.cz/

 

 

 

Národní muzeum Praha
http://www.nm.cz/

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
http://www.ogl.cz/

PLAC
http://placjablonec.cz/

Preciosa a.s.
https://www.preciosa.com/cs/home

Preciosa Ornela
https://preciosa-ornela.com/cz/

Nadace Preciosa
https://www.preciosa.com/cs/home

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
http://www.muzeumlb.cz/

Tiskárna Irbis
http://www.vytiskneme.cz/

ZNAK MALÁ SKÁLA
http://www.znakms.cz/cz

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ NADACI PRECIOSA A.S.

Díky štědré podpoře Nadace Preciosa nám bylo v roce 2019 umožněno významným způsobem zkvalitnit  pracovní podmínky v dílenských učebnách oboru Kov a šperk. Inovace dílen Oboru 82 – 41 – M/15 zaměření Kov a šperk vedla ke zlepšení podmínek studia žáků i pedagogů. Vytvoření kvalitních pracovních podmínek v dílnách  zaměřených na praktickou přípravu využívaných k přípravě žáků na budoucí povolání vede k profesionální přípravě studentů a  jejich odborné  kompetence budou jistě oceněny budoucími zaměstnavateli.

Z poskytnutého nadačního příspěvku bylo pořízeno následující vybavení:

pracovní otočné židle

pracovní zlatnické stoly

propagační vitríny

Celková částka za vybavení učebny pomůckami činila 110 000,- Kč, přičemž Nadace společnosti Preciosa a.s. se podílela částkou 50 000,- Kč a naše škola částkou 60 000,- Kč.

Děkujeme za stálou podporu naší školy a velmi si vážíme spolupráce s firmou Preciosa a.s.