Zadejte klíčové slovo

Novinky

Otevřený dopis hejtmanovi Libereckého kraje

Pedagogové a zaměstnanci Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy,

Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvková organizace

Horní náměstí 1

Jablonec nad Nisou

466 80

 

Hejtman Libereckého kraje

Martin Půta

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

 

V Jablonci nad Nisou dne 14. 6. 2018

 

Otevřený dopis hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi

 

Vážený pane hejtmane,

 

tímto otevřeným dopisem se Vám pokoušíme dát na vědomí naše znepokojení vývojem situace ohledně nejmenování ředitelky Martiny Picko Baumannové naší školy SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, který při nejlepší vůli nemůžeme popsat jako transparentní.

 

Stávající ředitelka vyhrála konkurz, který se konal 29. 3. 2018, tedy obdržela nejvyšší počet bodů od komise, jejíž složení bylo známo od ledna 2018. Její složení nikdo do dne konání konkurzu nerozporoval. Následně byla na Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje zaslána stížnost na složení komise, paní ředitelka na ni byla upozorněna telefonicky 18. 4. 2018 paní vedoucí Oddělení organizačního a správního, Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, která ji vyzvala k vyjádření ve věci stížnosti. Znění stížnosti bylo popsáno pouze povšechně po telefonu, vyžádané podklady zaslala ředitelka obratem emailem. V zápise z jednání Rady Libereckého kraje z 15. 5. 2018 ovšem o této stížnosti není jediná zmínka. Náměstek pro školství dle tohoto zápisu pouze nekonkrétně poukazuje na údajnou nespolupráci s Magistrátem města Jablonec nad Nisou a uměleckou scénou, odkazuje se při tom na informace od protikandidáta, což je zdroj poněkud zvláštní a neprůkazný. Škola se může prokázat celou škálou spoluprací

s Magistrátem města Jablonec nad Nisou a kdo je míněn jako umělecká scéna, je těžko soudit.

 

Na schůzce konané 24. 5. 2018, která měla vnést do této nepřehledné situace světlo, seznámil náměstek pro školství spolu s vedoucím odboru školství paní ředitelku s faktem, že byly zaslány

v časovém rozmezí od 10. 5. 2018 do data jednání čtyři stížnosti, s jejichž přesným obsahem nebyla paní ředitelka seznámena. Napadení složení komise nepřikládal náměstek pro školství váhu
a vyjádřil se ve smyslu, že jmenování paní ředitelky podpoří a nepůjde proti rozhodnutí konkurzní komise. Paní ředitelka byla pozvána na zasedání Rady Libereckého kraje k datu 5. 6. 2018. Toto pozvání bylo 4. 6. 2018 méně než dvacet čtyři hodin před zasedáním zrušeno. Důvodem dle vyjádření pana náměstka v emailové komunikaci ze dne 4. 6. 2018 byla pátá stížnost, nikoliv na paní ředitelku, nýbrž na podpisovou listinu na podporu paní ředitelky, která byla aktivitou pedagogů a žáků, nikoliv paní ředitelky.

 

Dne 5. 6. 2018 náhle Rada Libereckého kraje zpochybnila konkurz jako takový na základě dříve marginalizované stížnosti, nejmenovala stávající ředitelku školy a rozhodla iniciovat konkurz nový. Bylo nám sděleno, že důvodem je tedy procesní problém, který není pochybením ani vedení školy, ani Odboru školství mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje, ale je způsoben vágním zněním vyhlášky, kterou se Rada Libereckého kraje dne 5. 6. rozhodla interpretovat jinak než dosud. Složení komise tedy nebylo v rozporu s vyhláškou, jde o jakousi změnu názoru na konkurz, který se konal před více jak dvěma měsíci, na základě stížnosti doručené na Krajský úřad Libereckého kraje zhruba před měsícem, jejíž obsah nebyl v zápise z Rady Libereckého kraje 15. 5. ani v náznaku zmíněn. Problémy uváděné v zápise z z Rady Libereckého kraje konané 15. 5. 2018 údajně nehrají v rozhodnutí Rady Libereckého kraje zásadní roli. Takto věc vysvětlil při návštěvě školy dne 5. 6. 2018 sám pan náměstek.

 

Tato problematická situace s nejasným průběhem je pro nás obtížně čitelná. Je však nutné kategoricky prohlásit, že vzdělávací instituce, kterou zřizuje Liberecký Kraj, je primárně určena pro žáky a rodiče, kteří se z celé diskuze poněkud nešťastně vytratili, a rozhodně nemůže podléhat náladám v komunální politice nebo osobním atavismům. Tato nešťastná kauza likviduje klima školy, ve které byla ještě před několika měsíci drtivá většina pedagogů spokojená, jak dokládá Mapa školy z ledna 2018, jejíž administraci provádí společnost Scio. Situace v kolektivu je nyní po více jak dvou měsících nejistoty komplikovaná. Kdo nese zodpovědnost za toto poškození krajské vzdělávací instituce, která je vedena hospodárně, efektivně, progresivně, má spokojené a úspěšné žáky a studenty a do nedávna měla i harmonicky fungující učitelský sbor necháváme na Vašem posouzení.

 

Oslovujeme Vás veřejnou cestou tímto otevřeným dopisem, neboť budoucnost školy je věcí všech jejích pedagogů a zaměstnanců, ale hlavně žáků a jejich rodičů, také absolventů, se kterými i po ukončení studia mnohdy spolupracujeme a které dění na škole zajímá. Proto bychom chtěli, abyste projevil politickou zodpovědnost a k celé věci se vyjádřil.

 

Děkujeme.

 

S pozdravem

pedagogové a zaměstnanci SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou