Zadejte klíčové slovo

Výchovný poradce

Mgr. Eva Havlová

kabinet č. 409c
e-mail:
tel.: 778 540 704

Úřední hodiny – výchovný poradce
Čtvrtek  13.30–14.20

Konzultace mimo úřední hodiny je možná pouze na základě předchozí telefonické domluvy.

Obsahová náplň výchovného poradenství

Pedagogicko-psychologická činnost:

  • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi
  • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní
  • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových)
  • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
  • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky

Kariérové poradenství:

  • pomoc žákům při výběru VŠ, VOŠ, popř. jiného studijního oboru
  • spolupráce se vzdělávacími společnostmi (např. Tutor, Sokrates, Cermat, Scio, AZ Smart apod.)
  • spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou

Nenech to být

Naše škola se zapojila do programu Nenech to být. “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.