Zadejte klíčové slovo

Zapojení do projektů

Zapojení do projektů

EU peníze středním školám – do projektu bylo zapojeno celkem devět učitelů SUPŠ a VOŠ. Výukové materiály byly dokončeny a jsou k dispozici žákům i pedagogům školy. Odevzdána závěrečná monitorovací zpráva projektu. Peníze využity na materiálové vybavení dílen a ICT vybavení.

TechUp – do projektu se škola zapojila pořádáním projektových dnů pro žáky ZŠ ze škol Základní škola Mozartova, Na Šumavě, Pěnčín a Rychnov nad Nisou a volnočasovou aktivitou pro žáky SUPŠ a VOŠ JBC Technická příprava materiálů pro tisk. Tento kroužek pro žáky SŠ se konal v dvoutýdenních intervalech vždy dvě vyučovací hodiny. V rámci tohoto projektu byly vybaveny prostory oboru Grafický design 3D tiskárnou a dvěma 3 D scannery, které umožní ve školním roce otevření volnočasové aktivity pro žáky SŠ se zaměřením na 3D printing, vybaveny byly také dílny zaměření Grafické a plastické rytí kovů a Design bižuterie a módního doplňku (pískovací kabiny, frézka, nástroje, atd.).

Projekt Počítačová učebna pro obor Grafický design připraven ke schválení pro KÚLK- případná realizace v únoru 2015.

Výměnné pobyty českých a německých studentů (Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck Neu Gablonz) jsou opět připravovány 2013 v rámci programu Leonardo a Akcent. na školní rok 2014/2015, v roce 2013/2014 výměnný pobyt neproběhl z důvodů rekonstrukce budov Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck, nicméně němečtí studenti navštívili školu v průběhu září 2014.

Grant Nadace Preciosa byl v dubnu 2013 získán s cílem inovovat a doplnit odbornou grafickou učebnu o počítačové pracovní stanice.
V dubnu 2014 zažádáno o grant Nadace Preciosa s cílem inovovat dílny zaměření Design bižuterie a módního doplňku. Modernizace dílen proběhne v říjnu roku 2014.

PISA 2015 HLAVNÍ ŠETŘENÍ

Naše škola byla vybrána pro hlavní sběr dat mezinárodního projektu Pisa 2015, který proběhne v období od 23. 3. do 17. 4. 2015  Vybraní žáci naší školy budou testování dne 14. 4. 2015

Bližší informace o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org.