Zadejte klíčové slovo

Novinky

Nela Maruškevičová

Absolventka našeho Grafického designu Nela Maruškevičová studuje prvním rokem na FaVU VUT na ateliéru malířství 2, vedoucí Luděk Rathouský.

Ve své klauzurní práci jsem se odklonila od mého starého tématu různých budov a zaměřila se na téma psychické poruchy mé blízké přítelkyně, tedy bipolární afektivní poruchy. Podobným tématům jsem se věnovala již dříve, jen v menší míře. Do ilustrací jsem zapojila text – časté fráze či vyprávění o nemoci. Téma jsem nazvala právě jednou frází – To Nejsem Já – nepředstavuji ve svém díle daného člověka, jako spíše fáze jeho nemoci, odtud tedy název. Podobným tématům se věnuji i nadále, pravděpodobně i proto, že jsem se ocitla na studentském bytě s dalšími třemi psychicky nemocnými lidmi a toto poměrně zvláštní soužití se v mé tvorbě poměrně silně odráží.