Zadejte klíčové slovo

Zaměstnanci

Emailové adresy začínají jménem v závorce a pokračují doménou  @supsavos.cz

Vedení školy

PB – Picko Baumannová Martina, Mgr. Bc. – ředitelka školy (martina.picko.baumannova)

SM – Šmirausová Lucie, Mgr. – zástupce ředitele školy (lucie.smirausova)

OP – Oplištil Josef MgA., DiS. – zástupce ředitele školy proVOŠ (josef.oplistil)

Učitelé – výtvarné předměty

HA – Hančová Hana, MgA. (hana.hancova)
HO – Horák Petr, Mgr. (petr.horak)
CHO – Chocholoušová Radka Anna, MgA. (radka.chocholousova)
JE – Jelínková Jitka, Mgr.A. (jitka.jelinkova)
KM – Komňacký Vladimír, Ak. soch. (vladimir.komnacky)
MA – Maturová Jarmila, MgA. (jarmila.maturova)
PO – Picko Jan, MgA. (jan.picko)

Učitelé – praktická cvičení

BřJ – Břichňáčová Jana (jana.brichnacova)
CP – Čapounová Petra, DiS (petra.capounova)
DS – Dostál Vojtěch, DiS. (vojtech.dostal)
FJ – Fischerová Jana (jana.fischerova)
HN – Hanková Romana (romana.hankova)
CA – Chalupa Jiří (jiri.chalupa)
KH – Koubková Hana, DiS. (hana.koubkova)
KrJ – Krosch Jan, Mgr. (jan.krosch)
LN – Linka Zdeněk (zdenek.linka)
LU – Lubas Martin, Bc. (martin.lubas)
MD – Matura David (david.matura)
PJ – Petrásek Josef (josef.petrasek)
RU – Rudolf Radovan (radovan.rudolf)
SCH – Schovanec Miroslav, MgA. (miroslav.schovanec)
SPM – Speranza Markéta, MgA. (marketa.speranza) (rd.dovolená)

Učitelé – teoretické předměty

DA – Dostálová Simona, Mgr. (simona.dostalova)
HAL – Havlasová Lucie (lucie.havlasova)
KO – Kopalová Jaroslava, Mgr. (jaroslava.kopalova)
KoH – Kozelková Helena (helena.kozelkova)
MK – Malachová Kateřina, Mgr. (katerina.malachova)
HE – Kubschová Eva, Mgr. (eva.kubschova) (rd. dovolená)
MI – Mikulášková Lenka, Ing. (lenka.mikulaskova)

Ostatní pracovníci

Duschková Lucie – ekonomka (lucie.duschkova)
Sirůčková Renáta – sekretářka (renata.siruckova, sekretariat)
Tomáš Pauch, Mgr. – školní psycholog (tomas.pauch)
Smrček Petr – správce sítě (petr.smrcek)
Vaněk Jiří – školník
Břichnáč Oldřich – ostraha objektu
Schrotzová Dagmar – uklízečka
Gáborová Marie – uklízečka