Zadejte klíčové slovo

Novinky

Hledá se nový vedoucí zaměření Design bižuterie a módního doplňku

Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvkové organizace vypisuje výběrové řízení na pozici odborného učitele výtvarných předmětů zaměření Design bižuterie a módního doplňku:

Kvalifikační předpoklady:

VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném nebo blízkém oboru

oborová praxe

doplňkové pedagogické studium

znalost cizího jazyka (anglického, německého)

pedagogická praxe

pozitivní vztah k žákům a studentům

komunikační dovednosti

aktivní přístup k práci

schopnost týmové spolupráce

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

strukturovaný životopis,

koncepce ateliérové výuky

portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

doklad o předešlém pedagogickém působení

kontaktní údaje

zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 8. 2018 na adresu Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy,
Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvkové organizace

Horní náměstí 1
Jablonec nad Nisou
466 80

telefon: 778 540 704 (sekretariát)
e-mail: 

Průběh výběrového řízení:

 První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 22. 8. 2018. Platné přihlášky budou posouzeny a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru. Termín osobního pohovoru Vám bude sdělen telefonicky. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 30. 8. 2018.