Zadejte klíčové slovo

Projektový den 4.10.2017

Během včerejšího dopoledne se na naší škole pořádal projektový den, kdy měli žáci základních škol možnost projít si zázemí naší školy a také
si vyzkoušet práci v odborných dílnách jednotlivých oborů.