Zadejte klíčové slovo

Novinky

Evelíniny Kachny v Galerii Kaplička

Je po prázdninách ,a tudíž čas na výstavu a vernisáž v kapličce. Tentokrát svou poslední tvorbu představí Evelína Valášková, a to 17. 9. v 18.00 va Galerii Kaplička
https://www.facebook.com/events/612435187211549/?ref=newsfeed
O autorce
Evelína Valášková pochází z Rokytnice nad Jizerou. Vystudovala Grafický design na Střední umělecko–průmyslové škole a Vyšší odborné škole Jablonec nad Nisou, aktuálně studuje tamtéž Vyšší odbornou školu obor Ražená mince a medaile. Po celý čas studia silně inklinuje k malířskému projevu a plánuje se mu věnovat i do budoucna. V její tvorbě jsou častým motivem zvířata v nejrůznějších podobách. Kromě malby se věnuje psaní poezie a organizuje občasná poetická setkání s dalšími lokálními básníky.
O výstavě
Animální tematika se v tvorbě Evelíny Valáškové vyskytuje velmi často. Tentokrát se odkazuje k lokalitě, která se nachází v blízkém okolí Galerie Kaplička – k jablonecké přehradě a pro toto vodní dílo nejtypičtějším vodním ptákům z řádu vrubozubých – kachnám divokým. Trojice letících kachen zavěšená u stropu v trojúhelníkové kompozici odkazující na křesťanskou symboliku a Boží trojjedinost se odráží v iluzorní hladině zrcadlové fólie na podlaze kaple.