Zadejte klíčové slovo

Volby do Školské rady

Doplňující volby do Školské rady

Doplňující volby do Školské rady SUPŠ a VOŠ
z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
 a zletilých žáků a studentů

 Předseda školské rady Ing. Libor Křapka vypisuje ve spolupráci s ředitelkou školy  Mgr. Bc. Martinou Picko Baumannovou dne 7. 5. 2021 doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů. Je třeba dovolit dva zástupce.

Členové volební komise: Jana Fischerová, David Matura, Renata Sirůčková

Harmonogram voleb:

  1.  Nominace kandidátů: 7. 5. 2021
  2. Ukončení nominací: 24. 5. 2021Nominace zašlete poštou na přiloženém formuláři na adresu školy, nebo ji vzhledem k pandemii zašlete elektronicky na emailovou adresu  (je třeba do emailu napsat jméno zákonného zástupce).                           
  3. Dne 24. 5. 2021budou nominace volební komisí vyhodnoceny a sepsána kandidátní listina.
  4. Dne 25. 5. 2021 budou volby zahájeny zveřejněním kandidátní listiny s výzvou k účasti. Kandidátní listina bude přiložena k vytisknutí, vyplnění a odeslání na adresu školy v případě podání poštou a současně proběhne osobní I elektronické online hlasování. Termín ukončení voleb je 17. 6. 2021.
  5. Dne 17. 6. 2021 bude hlasování ukončeno.
  6. Dne 18. 6. 2021 se sejde volební komise a volby podle počtu doručených hlasů vyhodnotí.
  7. Dne 21. 6. 2021 budou jména vítězů zveřejněna na školním webu.