Zadejte klíčové slovo

Doplňující volby 11/2021

Doplňující volby do školské rady

Doplňující volby do Školské rady SUPŠ a VOŠ z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Předseda školské rady Ing. Libor Křapka vypisuje ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Bc. Martinou Picko Baumannovou dne 8. 11. 2021 doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Členové volební komise: Jana Fischerová, David Matura, Renata Sirůčková

 Volby proběhnou podle následujícího scénáře:

  1. Nominace kandidátů:
    Dne 8. 11. 2021 bude výzva k nominaci kandidátů z řad nezletilých žáků zveřejněna na  školním webu  a facebooku s informací o termínu ukončení nominací dnem 22. 11. 2021. Nezletilí žáci budou vyzváni též emailem, aby rodiče o nominaci požádali. Své nominace pošlou poštou na přiloženém formuláři na adresu školy, nebo ji vzhledem k pandemii pošlou elektronicky na emailovou adresu jana.fischerova@supsavos.cz. (je třeba do emailu napsat jméno zákonného zástupce).                             
  2. Dne 22. 11. 2021budou nominace volební komisí vyhodnoceny a sepsána kandidátní listina.
  3. Dne 23. 11. 2021 budou volby zahájeny zveřejněním kandidátní listiny (s jejich souhlasem) na školním webu s výzvou k účasti. Kandidátní listina bude přiložena k vytisknutí, vyplnění a odeslání na adresu školy v případě podání poštou a současně proběhne osobní hlasování. Termín ukončení voleb je 23. 11. 2021.
  4. Dne 23. 11. 2021 bude hlasování ukončeno.
  5. Dne 24. 11. 2021 se sejde volební komise a volby podle počtu doručených hlasů vyhodnotí.
  6. Dne 24. 11. 2021 bude jméno vítěze (s jeho souhlasem) zveřejněno na školním webu.