Zadejte klíčové slovo

Autor: Jan Picko

Doplňující volby do Školské rady

Doplňující volby do Školské rady

Doplňující volby do Školské rady SUPŠ a VOŠ z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů  Předseda školské rady Ing. Libor Křapka vypisuje ve spolupráci s ředitelkou školy  Mgr. Bc. Martinou Picko Baumannovou dne 7. 5. 2021 doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů. Je třeba... READ MORE
Scéna pro Malého Prince

Scéna pro Malého Prince

Absolventka našeho Grafického designu Magdalena Hubáčková studuje prvním rokem Design prostředí na FUA TUL. O své klauzuře hovoří takto: Na semestrální práci jsem si zvolila Malého Prince. Tato kniha mi je inspirací a motivuje mě. Pokaždé si z Malého Prince vezmu něco jiného. Samotný příběh je jedinečný a také velmi oblíbený. Skrývá několik možností, jak... READ MORE
Třídní schůzky

Třídní schůzky

20. 4. 2021 proběhnou online třídní schůzky. Pozvánka na setkání Google Meets bude zaslána studentům na email. Můžete se tak seznámit s prostředím online distančního vzdělávání. Jednotliví učitelé, s nimiž budete moci konzultovat studijní záležitosti svého dítěte, budou k dispozici v rámci setkání ve vymezeném čase. Průběžné známkování najdete tradičně v systému Bakaláři. * Těšíme se... READ MORE
Blog školního psychologa 13

Blog školního psychologa 13

Lockdown není konec světa (13. díl – sebevědomí) Zamyslel-li se někdo z Vás nad dobrovolnou anketní otázkou: Jaké mám sebevědomí? a zdráhal se odpovědi, mám pro Vás ne úplně překvapivou zpětnou vazbu, od těch, co napsali – mají dle nich spíše nižší sebevědomí, potvrdili tím současné tuzemské výzkumy, že lidé si obvykle přisuzují nižší sebevědomí.... READ MORE
Balet a mráz

Balet a mráz

Další absolventkou našeho grafického designu, kterou v rámci cyklu medailonků našich absolventů představujeme, je Aneta Podzimková. Svou klauzurní práci na fakultě umění a designu ústecké UJEP (ateliér Přírodní materiály) s názvem Giselle komentuje takto: Ve své práci jsem byla inspirována zimou a posledním dějstvím z baletu Giselle. Zachytávám změny tvaru látky během rozmrzání. Látka byla... READ MORE
Blog školního psychologa 12

Blog školního psychologa 12

Lockdown není konec světa (12. díl – on-line život) V životě člověka, obzvláště v tom distančním, hrají čím dál větší roli moderní technologie. Člověk (pracující, studující, komunikující) je obsypán počítači, tablety, smartphony. Otázky pro psychology zní jasně: Jak to ovlivňuje lidské myšlení? A co na to naše psychika? Každého ze čtenářů jistě neminulo v životě období dětství, no a když… READ MORE

Sklo i šperk od Marie

Sklo i šperk od Marie

V dalším medailonku absolventa po čase opět představíme práci Marii Svobodové, absolventky našeho Grafického designu, která studuje na Katedře designu na TUL. Soukromí Cílem zadaní bylo zpracovat téma soukromí (nejlépe naše vlastní) ve formě tavené plastiky komorní velikosti. Já si vybrala soukromí partnerské. Vně a uvnitř Druhým úkolem semestrální práce bylo zpracovat toto téma do... READ MORE
Blog školního psychologa 11

Blog školního psychologa 11

Lockdown není konec světa (11. díl – emoční inteligence) V této době nelehké stává se žádoucí schopností – sebeovládání. Příliš emotivní lidé bývají pejorativně označováni jako cholerici, neurotici, či pošuci. Mít takovou nálepku? Vyjádřeno slovy dnešní mládeže: to nechceš. A proto většina z nás – se umí ovládat. Za tím vším se skrývá emoční inteligence, napadají Vás otázky: k čemu je… READ MORE

Tvorba “až na krev”

Tvorba “až na krev”

Pokračujeme v medailoncích našich absolventů. Své projekty vám tentokrát představí absolventka našeho Grafického designu a studentka KDE na TUL Veronika Johana Vedralová. Realizovala jsem skleněný whiskey set obalený kůží a hovězinou. Koncept práce je o násilí a brutalitě páchané nejen na zvířatech, ale i mezi lidmi. Ve své práci kritizuji například nehumánní zacházení na jatkách.... READ MORE
Blog školního psychologa 10

Blog školního psychologa 10

Lockdown není konec světa (10. díl – emoce) Latinské slovo movere znamená hýbat se (v Aristotelovo učení je hybatelem, první příčinnou všeho Bůh, který je podmínkou správného řádu ve světě), toto slovo je také kořenem českého pojmu – motivace (o té, ale až příště). Latinské slovo emovere znamená dát do pohybu. Odtud potom vzniklo české... READ MORE