Zadejte klíčové slovo

Novinky

20. výročí Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou

V roce 2015 oslavila Vyšší odborná škola (VOŠ) v Jablonci nad Nisou významné jubileum 20. výročí od svého založení.
Zajímavý článek, který vyšel v rámci této příležitosti v Numismatických listech, se věnuje právě Vyšší odborné škole, která je od roku 1995 součástí
Střední uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.
Na počest významného výročí VOŠ byla v krásném prostoru jablonecké galerie N uspořádána retrospektivní výstava, kde byly představeny jak studentské práce, tak také díla všech odborných pedagogů, kteří ve dvou desetiletích na celorepublikově  ojedinělém studijním oboru Ražená medaile a mince působili.
Příspěvek v druhém dvojčísle již 71. ročníku odborného periodika z roku 2016 s názvem Numismatické listy se věnuje nejen přiblížení průběhu oslav, ale také obsahuje fakta i shrnutí celé etapy fungování Vyšší odborné školy.
Kopii článku naleznete zde:

20. výročí – článek v Numismatických listech