Zadejte klíčové slovo

2. kolo – 29/8/2018

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Oznamujeme, že 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ se bude konat 29. srpna 2018.

Přihlášky zašlete nejpozději do 20. srpna 2018 (včetně).