Zadejte klíčové slovo

Partneři

Spolupráce se sociálními partnery je významnou složkou vzdělávacího procesu, která se podílí na zvyšování  kvality výstupu, tedy flexibilní pracovní síly vybavené odbornými i sociálními kompetencemi.

Primárně se tento fakt projevuje v organizaci odborného výcviku, tím že žáci třetího ročníku studia vykonávají pod dohledem pedagogických pracovníků a instruktorů část odborného výcviku přímo v reálném prostředí firem. Seznamují se tak s měkkými faktory firem, tj. podmínkami práce počínaje organizací práce a bezpečností práce v provozu, postavení zaměstnanců ve firmě včetně povědomí o systému odměňování za práci a zaměstnaneckých výhod (benefitů), ale především mají možnost trénovat a rozvíjet odborné dovednosti na  výrobních zařízeních různého typu, získávat vědomosti o nových technologiích, pracovních postupech a používaných materiálech (tvrdé faktory).

Sekundární význam spolupráce se sociálními partnery vychází ze skutečnosti, že řada firem nabízí žákům po ukončení studia možnost zaměstnání. Toto pak pozitivně ovlivňuje ukazatel uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce.

Význam spolupráce se sociálními partnery má dopad i na odborný růst pedagogických pracovníků školy. Sepětí teoretického pojetí přípravy na budoucí profesi s praxí je tradiční hodnotou školy.

PODĚKOVÁNÍ NADACI PRECIOSA A.S.

Díky štědré podpoře Nadace Preciosa se tento rok podařilo zakoupit ateliéru oboru Grafický design vybavení, které umožní studentům profesionální práci ve školních podmínkách. Moderní technologie, které budou využívány ve výuce, povedou ke kvalitní přípravě studentů a  jejich znalost bude jistě oceněna budoucími zaměstnavateli absolventů naší školy.
Z poskytnutého nadačního příspěvku bylo pořízeno následující vybavení:
PRUSA I3 MK2 +  PRUSA multimaterial upgrade – 3D tiskárna
Fotoaparát  Fujifilm X-T20
Tablet Wacom Intuos Pro M
Řezací plotr Secabo T60 II
Celková částka za vybavení učebny pomůckami činila 108.503,- Kč, přičemž Nadace společnosti Preciosa a.s. se podílela částkou 50.000,- Kč a naše škola  částkou 58.503,- Kč.
Děkujeme za stálou podporu naší školy a velmi si vážíme spolupráce s firmou Preciosa a.s.