Zadejte klíčové slovo

Partneři

Spolupráce se sociálními partnery je významnou složkou vzdělávacího procesu, která se podílí na zvyšování  kvality výstupu, tedy flexibilní pracovní síly vybavené odbornými i sociálními kompetencemi.

Primárně se tento fakt projevuje v organizaci odborného výcviku, tím že žáci třetího ročníku studia vykonávají pod dohledem pedagogických pracovníků
a instruktorů část odborného výcviku přímo v reálném prostředí firem.

Seznamují se tak s měkkými faktory firem, tj. podmínkami práce počínaje organizací práce a bezpečností práce v provozu, postavení zaměstnanců ve firmě včetně povědomí o systému odměňování za práci a zaměstnaneckých výhod (benefitů), ale především mají možnost trénovat a rozvíjet odborné dovednosti na  výrobních zařízeních různého typu, získávat vědomosti o nových technologiích, pracovních postupech a používaných materiálech (tvrdé faktory).

Sekundární význam spolupráce se sociálními partnery vychází ze skutečnosti, že řada firem nabízí žákům po ukončení studia možnost zaměstnání.
Toto pak pozitivně ovlivňuje ukazatel uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce.

Význam spolupráce se sociálními partnery má dopad i na odborný růst pedagogických pracovníků školy. Sepětí teoretického pojetí přípravy na budoucí profesi s praxí je tradiční hodnotou školy.

PARTNEŘI ŠKOLY:

Asociace:

Asociace umělců a medailérů Unie výtvarných umělců v Praze
http://www.uvucr.cz/unie/asociovane_organizace_15_aum.htm

Státní instituce:

Policie ČR
Policie ČR, krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Jablonec nad Nisou pravidelně pořádá pro žáky SUPŠ přednášky v rámci prevence kriminality.

Úřad práce v Jablonci nad Nisou
Prezentace školy na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou při setkání výchovných poradců základních škol.

Odborné časopisy:

Časopis mince a bankovky
Příprava podkladů pro články vycházející v rámci odborně zaměřeného časopisu Mince a bankovky.

Společnosti, organizace, kulturní instituce a média

ART METAL DESIGN Oldřich Ušák s.r.o.
http://www.usak.cz/cz

ARTPROPROSTOR o. s.
https://artproprostor.webnode.cz/

Česká mincovna, a. s.
https://ceskamincovna.cz/ 

Česká národní banka
http://www.cnb.cz/cs/index.html

Česká televize
http://www.ceskatelevize.cz/

Dům česko – německého porozumění
http://www.dumrynovice.cz/

hudební skupina Mandragora
http://www.mandragora.cz/

Kina Jablonec nad Nisou
http://www.kinajablonec.cz/

LUCID s.r.o.
http://www.lucid.cz/

Magistrát města Jablonec nad Nisou
http://www.mestojablonec.cz/

Městské divadlo v Jablonci nad Nisou
https://www.divadlojablonec.cz/

Městský úřad Nový Bor
https://www.novy-bor.cz/mestsky%2Durad/os-1053/p1=56

Městský úřad Rumburk
https://www.rumburk.cz/cz/kontakty-na-mestsky-urad.html

MIKOV s.r.o.
http://www.mikov.cz/cz/6-Homepage-Mikov.html

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
http://www.msb-jablonec.cz/

 

 

 

Národní muzeum Praha
http://www.nm.cz/

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
http://www.ogl.cz/

PLAC
http://placjablonec.cz/

Preciosa a.s.
https://www.preciosa.com/cs/home

Preciosa Ornela
https://preciosa-ornela.com/cz/

Nadace Preciosa
https://www.preciosa.com/cs/home

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
http://www.muzeumlb.cz/

Tiskárna Irbis
http://www.vytiskneme.cz/

ZNAK MALÁ SKÁLA
http://www.znakms.cz/cz

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ NADACI PRECIOSA A.S.

Díky štědré podpoře Nadace Preciosa se tento rok podařilo zakoupit ateliéru oboru Grafický design vybavení, které umožní studentům profesionální práci ve školních podmínkách. Moderní technologie, které budou využívány ve výuce, povedou ke kvalitní přípravě studentů a  jejich znalost bude jistě oceněna budoucími zaměstnavateli absolventů naší školy.

Z poskytnutého nadačního příspěvku bylo pořízeno následující vybavení:

PRUSA I3 MK2 +  PRUSA multimaterial upgrade – 3D tiskárna

Fotoaparát  Fujifilm X-T20

Tablet Wacom Intuos Pro M

Řezací plotr Secabo T60 II

Celková částka za vybavení učebny pomůckami činila 108.503,- Kč, přičemž Nadace společnosti Preciosa a.s. se podílela částkou 50.000,- Kč a naše škola  částkou 58.503,- Kč.

Děkujeme za stálou podporu naší školy a velmi si vážíme spolupráce s firmou Preciosa a.s.