Zadejte klíčové slovo

Maturita

Rok 2019

SPOLEČNÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo
matematika
max. 2nepovinné zkoušky – z nabídky:
cizí jazyk, matematika

PROFILOVÁ ČÁST

2–3 povinné zkoušky – stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2 nepovinné zkoušky – nabídku stanovuje ředitel školy
– ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

KRITÉRIA HODNOCENÍ
PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zde naleznete informace k hodnocení profilové (školní) části maturitní zkoušky.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

MATURITNÍ TÉMATA

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

Na stránkách Ministerstva školství naleznete dokumenty k jednotným zkušebním schématům maturitní zkoušky. Odkaz zde.

Maturita 2019

Model maturitní zkoušky pro rok 2021

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2011, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit v rámci dalších školních roků.

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky je možné vyzvednout u zástupkyně ředitelky školy.

Státní maturitní zkouška

Aktuální informace o státní maturitní zkoušce najdete na webu www.novamaturita.cz.

Úplné znění kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 a přílohy které nejsou nedílnou součástí kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 ke stažení na: www.novamaturita.cz – kritéria hodnocení maturitní zkoušky. Základní informace k maturitní zkoušce jsou uvedeny v maturitním zpravodaji.