Zadejte klíčové slovo

NAKAP LK I (Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje)

K 1. 7. 2018 započala realizace projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I., s jehož ukončením se počítá k 31. 8. 2020. Cílem projektu je podpora některých intervencí z  Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Klíčovými aktivitami, na které se projekt zaměřuje, je podpora polytechnického vzdělávání, péče o nadané žáky, zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a vytvoření Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Na projektu se bude podílet kromě zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje, kteří tvoří realizační tým, dalších 30 partnerů. Zapojeno bude 24 středních škol, 4 pedagogicko-psychologické poradny, Krajská vědecká knihovna v Liberci a IQLANDIA o. p. s. Na jednotlivých aktivitách se počítá i se zapojením ZŠ.

Na projekt byla získána celková dotace ve výši 56 791 985,89 Kč, z čehož bude 85 % financováno Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, 10 % se podílí stát a 5 % Liberecký kraj.

SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou zajišťuje projektové dny pro žáky základních škol a kroužek 3D tisku pro žáky střední školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Název projektu:
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)
Název projektu anglicky:
Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region I
Datum zahájení projektu: 1. července 2018
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2020
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt NAKAP LK I je spolufinancován Evropskou unií.

MSMT_logotyp_text_cz
liberecky-kraj-logo