Zadejte klíčové slovo

GDPR

Informační povinnost vůči subjektu osobních údajů (čl. 13 a 14 obecného nařízení)

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Liberecký kraj jako správce má povinnost informovat subjekty zpracovávaných osobních údajů o skutečnostech vztahujících se ke zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů v rozsahu informací uvedených v čl. 13 a 14 obecného nařízení.

 

Kontaktní adresa správce:

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvková organizace

IČO: 60252600
ID datové schránky: 5uqk84m

Horní náměstí 1
Jablonec nad Nisou
466 80

telefon: 778 540 704 
e-mail: 

 

Zástupce správce osobních údajů:

Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Liberecký kraj na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Otto Kult      
manažer GDPR
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 403
mobil: +420 777740262
e-mail:  / www.kraj-lbc.cz