Zadejte klíčové slovo

Zaměstnanci

Emailové adresy začínají jménem v závorce a pokračují doménou  @supsavos.cz

Vedení školy

PB – Picko Baumannová Martina, Mgr. Bc. – ředitelka školy (martina.picko.baumannova)
IS – Iserová Vlasta Ing – zástupce ředitele školy (vlasta.iserova)
OP – Oplištil Josef MgA., DiS. – zástupce ředitele školy pro VOŠ (josef.oplistil)

Učitelé – výtvarné předměty

HA – Hančová Hana, MgA. (hana.hancova)
HO – Horák Petr, Mgr. (petr.horak)
CHO – Chocholoušová Radka (radka.chocholousova)
JE – Jelínková Jitka, Mgr.A. (jitka.jelinkova)
KM – Komňacký Vladimír, Ak. soch. (vladimir.komnacky)
PO – Picko Jan, MgA. (jan.picko)

Učitelé – praktická cvičení

CP – Čapounová Petra, DiS (petra.capounova)
DS – Dostál Vojtěch, DiS. (vojtech.dostal)
FJ – Fischerová Jana (jana.fischerova)
HK – Hák Jan (jan.hak)
HN – Hanková Romana (romana.hankova)
CA – Chalupa Jiří (jiri.chalupa)
CH – Charvát Luboš (lubos.charvat)
KrJ – Krosch Jan (jan.krosch)
LN – Linka Zdeněk (zdenek.linka)
LU – Lubas Martin, Bc. (martin.lubas)
MD – Matura David (david.matura)
PJ – Petrásek Josef (josef.petrasek)
RU – Rudolf Radovan (radovan.rudolf)
SCH – Schovanec Miroslav, MgA. (miroslav.schovanec)
STM – Stará Markéta (marketa.stara) (mat. dovolená)

Učitelé – teoretické předměty

DA – Dostálová Simona, Mgr. (simona.dostalova)
DUH – Dujčáková Hana (hana.dujcakova)
HBK – Haberer Karolína (karolina.haberer)
HAL – Havlasová Lucie (lucie.havlasova)
IS – Iserová Vlasta, Ing. (vlasta.iserova)
KO – Kopalová Jaroslava, Mgr. (jaroslava.kopalova)
HE – Kubschová Eva, Mgr. (eva.kubschova) (mat. dovolená)
MA – Mališová Helena, Mgr. (helena.malisova)
MI – Mikulášková Lenka, Ing. (lenka.mikulaskova)
SM – Šmirausová Lucie, Mgr. (lucie.smirausova) (mat. dovolená)
ŠO – Štěpánková Olga (olga.stepankova)
UV – Uhrová Veronika, Mgr. (veronika.uhrova) (mat. dovolená)

Externí učitelé

NK – Nováková Kateřina Nora, PhDr., Ph.D. (katerina.nora.novakova)

Ostatní pracovníci

Břichnáč Oldřich – ostraha objektu
Smrček Petr – správce sítě (petr.smrcek)
Duschková Lucie – ekonomka (lucie.duschkova)
Sirůčková Renáta – sekretářka (renata.siruckova, sekretariat)
Vaněk Jiří – školník
Schrotzová Dagmar – uklízečka
Marie Gáborová – uklízečka